Ταξινόμηση

€ 500.000

(1.000 € / τ.μ.)

26460006598595642.jpg

Κωδ: 695517

Πωλείται Οικόπεδο 500 τ.μ.

Βάρη- Βάρκιζα Βάρκιζα

500 τ.μ. € 1.000 / τ.μ.

Βάρη-Βάρκιζα, Βάρκιζα, Οικόπεδο Προς Πώληση, Εντό ...


€ 500.000

(1.000 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   15/01/2020

500 τ.μ. € 1.000 / τ.μ.

Βάρη-Βάρκιζα, Βάρκιζα, Οικόπεδο Προς Πώληση, Εντό ...

Περισσότερα

   15/01/2020

€ 400.000

(1.170 € / τ.μ.)

264600010218020649.jpg

Κωδ: 778374

Πωλείται Οικόπεδο 342 τ.μ.

Γλυφάδα Άνω Γλυφάδα

342 τ.μ. € 1.170 / τ.μ.

Γλυφάδα, Άνω Γλυφάδα, Οικόπεδο Προς Πώληση, Εντός ...


€ 400.000

(1.170 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   12/09/2019

342 τ.μ. € 1.170 / τ.μ.

Γλυφάδα, Άνω Γλυφάδα, Οικόπεδο Προς Πώληση, Εντός ...

Περισσότερα

   12/09/2019

€ 240.000

(743 € / τ.μ.)

264600014578417769.jpg

Κωδ: 714866

Πωλείται Οικόπεδο 323 τ.μ.

Βάρη- Βάρκιζα Ασύρματος Αλίανθου

323 τ.μ. € 743 / τ.μ.

Βάρη-Βάρκιζα, Ασύρματος, Οικόπεδο Προς Πώληση, Εν ...


€ 240.000

(743 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   07/01/2020

323 τ.μ. € 743 / τ.μ.

Βάρη-Βάρκιζα, Ασύρματος, Οικόπεδο Προς Πώληση, Εν ...

Περισσότερα

   07/01/2020

€ 620.000

(972 € / τ.μ.)

presentation_noimg.jpg

Κωδ: 843781

Πωλείται Οικόπεδο 638 τ.μ.

Γλυφάδα Άνω Γλυφάδα

638 τ.μ. € 972 / τ.μ.

Γλυφάδα, Πυρνάρι, Οικόπεδο Προς Πώληση, Εντός σχε ...


€ 620.000

(972 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   17/09/2019

638 τ.μ. € 972 / τ.μ.

Γλυφάδα, Πυρνάρι, Οικόπεδο Προς Πώληση, Εντός σχε ...

Περισσότερα

   17/09/2019

€ 600.000

(1.538 € / τ.μ.)

264600013804725428.jpg

Κωδ: 874840

Πωλείται Οικόπεδο 390 τ.μ.

Γλυφάδα Αίγλη

390 τ.μ. € 1.538 / τ.μ.

Γλυφάδα, Αίγλη, Οικόπεδο Προς Πώληση, Εντός σχεδί ...


€ 600.000

(1.538 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   13/11/2019

390 τ.μ. € 1.538 / τ.μ.

Γλυφάδα, Αίγλη, Οικόπεδο Προς Πώληση, Εντός σχεδί ...

Περισσότερα

   13/11/2019

€ 330.000

(1.200 € / τ.μ.)

264600013804866520.jpg

Κωδ: 874841

Πωλείται Οικόπεδο 275 τ.μ.

Γλυφάδα Άνω Γλυφάδα

275 τ.μ. € 1.200 / τ.μ.

Γλυφάδα, Πυρνάρι, Οικόπεδο Προς Πώληση, Εντός σχε ...


€ 330.000

(1.200 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   13/11/2019

275 τ.μ. € 1.200 / τ.μ.

Γλυφάδα, Πυρνάρι, Οικόπεδο Προς Πώληση, Εντός σχε ...

Περισσότερα

   13/11/2019

€ 2.000.000

(2.587 € / τ.μ.)

264600013804994206.jpg

Κωδ: 874842

Πωλείται Οικόπεδο 773 τ.μ.

Γλυφάδα Άνω Γλυφάδα

773 τ.μ. € 2.587 / τ.μ.

Γλυφάδα, Πανιωνία, Οικόπεδο Προς Πώληση, Εντός σχ ...


€ 2.000.000

(2.587 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   13/11/2019

773 τ.μ. € 2.587 / τ.μ.

Γλυφάδα, Πανιωνία, Οικόπεδο Προς Πώληση, Εντός σχ ...

Περισσότερα

   13/11/2019

€ 400.000

(625 € / τ.μ.)

264600012076420409.jpg

Κωδ: 828513

Πωλείται Οικόπεδο 640 τ.μ.

Βάρη- Βάρκιζα

640 τ.μ. € 625 / τ.μ.

Βάρη-Βάρκιζα, Κόρμπι, Οικόπεδο Προς Πώληση, Εντός ...


€ 400.000

(625 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   09/09/2019

640 τ.μ. € 625 / τ.μ.

Βάρη-Βάρκιζα, Κόρμπι, Οικόπεδο Προς Πώληση, Εντός ...

Περισσότερα

   09/09/2019

€ 250.000

(746 € / τ.μ.)

264600013804684513.jpg

Κωδ: 874839

Πωλείται Οικόπεδο 335 τ.μ.

Βάρη- Βάρκιζα Ασύρματος Αλίανθου

335 τ.μ. € 746 / τ.μ.

Βάρη-Βάρκιζα, Ασύρματος, Οικόπεδο Προς Πώληση, Εν ...


€ 250.000

(746 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   13/11/2019

335 τ.μ. € 746 / τ.μ.

Βάρη-Βάρκιζα, Ασύρματος, Οικόπεδο Προς Πώληση, Εν ...

Περισσότερα

   13/11/2019

€ 500.000

(1.082 € / τ.μ.)

26460006337529811.jpg

Κωδ: 690670

Πωλείται Οικόπεδο 462 τ.μ.

Γλυφάδα Τερψιθέα

462 τ.μ. € 1.082 / τ.μ.

Γλυφάδα, Τερψιθέα, Οικόπεδο Προς Πώληση, Εντός σχ ...


€ 500.000

(1.082 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   13/09/2019

462 τ.μ. € 1.082 / τ.μ.

Γλυφάδα, Τερψιθέα, Οικόπεδο Προς Πώληση, Εντός σχ ...

Περισσότερα

   13/09/2019


  • 1