Ταξινόμηση

€ 1.000

presentation_noimg.jpg

Κωδ: 677111

Ενοικιάζεται Βιοτεχνικός Χώρος 350 τ.μ.

Πειραιάς Λιμάνι

€ 3 / τ.μ. 350 τ.μ.

Προς Ενοικίαση Πειραιάς: Πειραιάς - Λιμάνι κοντά ...


€ 1.000

Περισσότερα

   25/08/2019

0 Χώροι € 3 / τ.μ. 350 τ.μ.

Προς Ενοικίαση Πειραιάς: Πειραιάς - Λιμάνι κοντά ...

Περισσότερα

   25/08/2019

€ 270

259800012406196678.jpg

Κωδ: 677108

Ενοικιάζεται Κατάστημα 32 τ.μ.

Πειραιάς Καλλίπολη

€ 8 / τ.μ. 32 τ.μ.

Προς Ενοικίαση Πειραιάς: Πειραιάς - Καλλίπολη γων ...


€ 270

Περισσότερα

   25/08/2019

0 Χώροι € 8 / τ.μ. 32 τ.μ.

Προς Ενοικίαση Πειραιάς: Πειραιάς - Καλλίπολη γων ...

Περισσότερα

   25/08/2019

€ 400

259800012406088204.jpg

Κωδ: 677100

Ενοικιάζεται Κατάστημα 113 τ.μ.

Πειραιάς Τερψιθέα

€ 4 / τ.μ. 113 τ.μ.

Προς Ενοικίαση Πειραιάς: Πειραιάς - Τερψιθέα ισόγ ...


€ 400

Περισσότερα

   25/08/2019

0 Χώροι € 4 / τ.μ. 113 τ.μ.

Προς Ενοικίαση Πειραιάς: Πειραιάς - Τερψιθέα ισόγ ...

Περισσότερα

   25/08/2019

€ 450

25980001240533326.jpg

Κωδ: 684660

Ενοικιάζεται Κατάστημα 85 τ.μ.

Πειραιάς Πειραιάς - Κέντρο

€ 5 / τ.μ. 85 τ.μ.

Προς Ενοικίαση Πειραιάς - Κέντρο σε εμπορικό σημε ...


€ 450

Περισσότερα

   25/08/2019

0 Χώροι € 5 / τ.μ. 85 τ.μ.

Προς Ενοικίαση Πειραιάς - Κέντρο σε εμπορικό σημε ...

Περισσότερα

   25/08/2019

€ 750

presentation_noimg.jpg

Κωδ: 670681

Ενοικιάζεται Κατάστημα 86 τ.μ.

Πειραιάς Παλαιά Κοκκινιά

€ 9 / τ.μ. 86 τ.μ.

Προς Ενοικίαση Πειραιάς: Πειραιάς - Κοκκινιά ισόε ...


€ 750

Περισσότερα

   25/08/2019

0 Χώροι € 9 / τ.μ. 86 τ.μ.

Προς Ενοικίαση Πειραιάς: Πειραιάς - Κοκκινιά ισόε ...

Περισσότερα

   25/08/2019

€ 250

presentation_noimg.jpg

Κωδ: 670684

Ενοικιάζεται Γραφείο 120 τ.μ.

Πειραιάς Παλαιά Κοκκινιά

€ 2 / τ.μ. 120 τ.μ.

Προς Ενοικίαση Πειραιάς: Πειραιάς - Κοκκινιά σε κ ...


€ 250

Περισσότερα

   25/08/2019

0 Χώροι € 2 / τ.μ. 120 τ.μ.

Προς Ενοικίαση Πειραιάς: Πειραιάς - Κοκκινιά σε κ ...

Περισσότερα

   25/08/2019

€ 250

presentation_noimg.jpg

Κωδ: 670686

Ενοικιάζεται Γραφείο 120 τ.μ.

Πειραιάς Παλαιά Κοκκινιά

€ 2 / τ.μ. 120 τ.μ.

Προς Ενοικίαση Πειραιάς: Πειραιάς - Κοκκινιά σε κ ...


€ 250

Περισσότερα

   25/08/2019

0 Χώροι € 2 / τ.μ. 120 τ.μ.

Προς Ενοικίαση Πειραιάς: Πειραιάς - Κοκκινιά σε κ ...

Περισσότερα

   25/08/2019

€ 2.400

259800012404681112.jpg

Κωδ: 671514

Ενοικιάζεται Κατάστημα 338 τ.μ.

Πειραιάς Φρεαττύδα

€ 7 / τ.μ. 338 τ.μ.

Προς Ενοικίαση Πειραιάς: Πειραιάς - Φρεατύδα κατά ...


€ 2.400

Περισσότερα

   25/08/2019

0 Χώροι € 7 / τ.μ. 338 τ.μ.

Προς Ενοικίαση Πειραιάς: Πειραιάς - Φρεατύδα κατά ...

Περισσότερα

   25/08/2019

€ 550

259800012404034266.jpg

Κωδ: 674600

Ενοικιάζεται Κατάστημα 60 τ.μ.

Πειραιάς Λιμάνι

€ 9 / τ.μ. 60 τ.μ.

Προς Ενοικίαση Πειραιάς: Πειραιάς - Λιμάνι Άγιος ...


€ 550

Περισσότερα

   25/08/2019

0 Χώροι € 9 / τ.μ. 60 τ.μ.

Προς Ενοικίαση Πειραιάς: Πειραιάς - Λιμάνι Άγιος ...

Περισσότερα

   25/08/2019

€ 400

259800012403946010.jpg

Κωδ: 673249

Ενοικιάζεται Κατάστημα 36 τ.μ.

Πειραιάς Καλλίπολη

€ 11 / τ.μ. 36 τ.μ.

Προς Ενοικίαση Πειραιάς: Πειραιάς - Καλλίπολη γων ...


€ 400

Περισσότερα

   25/08/2019

0 Χώροι € 11 / τ.μ. 36 τ.μ.

Προς Ενοικίαση Πειραιάς: Πειραιάς - Καλλίπολη γων ...

Περισσότερα

   25/08/2019


  • 5