Ταξινόμηση

€ 1.000

22830006385837517.jpg

Κωδ: 474312

Ενοικιάζεται Κατάστημα 310 τ.μ.

Πειραιάς Καστέλλα

€ 3 / τ.μ. 310 τ.μ.

40377 Προς Ενοικίαση Κατάστημα, Πειραιάς - Καστέλ ...

profile image   ALPHA DEAL


€ 1.000

Περισσότερα

   25/08/2019

0 Χώροι € 3 / τ.μ. 310 τ.μ.

40377 Προς Ενοικίαση Κατάστημα, Πειραιάς - Καστέλ ...

Περισσότερα

   25/08/2019

profile image   ALPHA DEAL

€ 300

228300012145935806.jpg

Κωδ: 609573

Ενοικιάζεται Γραφείο 80 τ.μ.

Πειραιάς Λιμάνι

3 Χώροι € 4 / τ.μ. 80 τ.μ.

40471 Προς Ενοικίαση Γραφείο, Πειραιάς ,Λιμάνι : ...

profile image   ALPHA DEAL


€ 300

Περισσότερα

   25/08/2019

3 Χώροι € 4 / τ.μ. 80 τ.μ.

40471 Προς Ενοικίαση Γραφείο, Πειραιάς ,Λιμάνι : ...

Περισσότερα

   25/08/2019

profile image   ALPHA DEAL

€ 200

22830003760969946.jpg

Κωδ: 631495

Ενοικιάζεται Κατάστημα 21 τ.μ.

Πειραιάς Ταμπούρια

€ 10 / τ.μ. 21 τ.μ.

40483 Προς Ενοικίαση Κατάστημα, Πειραιάς ,Ταμπούρ ...

profile image   ALPHA DEAL


€ 200

Περισσότερα

   25/08/2019

0 Χώροι € 10 / τ.μ. 21 τ.μ.

40483 Προς Ενοικίαση Κατάστημα, Πειραιάς ,Ταμπούρ ...

Περισσότερα

   25/08/2019

profile image   ALPHA DEAL

€ 350

22830005771819776.jpg

Κωδ: 654080

Ενοικιάζεται Γραφείο 30 τ.μ.

Πειραιάς Λιμάνι

€ 12 / τ.μ. 30 τ.μ.

40494 Προς Ενοικίαση Γραφείο, Πειραιάς ,Λιμάνι -Κ ...

profile image   ALPHA DEAL


€ 350

Περισσότερα

   25/08/2019

0 Χώροι € 12 / τ.μ. 30 τ.μ.

40494 Προς Ενοικίαση Γραφείο, Πειραιάς ,Λιμάνι -Κ ...

Περισσότερα

   25/08/2019

profile image   ALPHA DEAL

€ 550

22830004208077721.jpg

Κωδ: 657698

Ενοικιάζεται Γραφείο 201 τ.μ.

Άγιος Ιωάννης Ρέντης Λαχαναγορά

€ 3 / τ.μ. 201 τ.μ.

40495 Προς Ενοικίαση Αίθουσα, Άγιος Ι. Ρέντη - Επ ...

profile image   ALPHA DEAL


€ 550

Περισσότερα

   25/08/2019

0 Χώροι € 3 / τ.μ. 201 τ.μ.

40495 Προς Ενοικίαση Αίθουσα, Άγιος Ι. Ρέντη - Επ ...

Περισσότερα

   25/08/2019

profile image   ALPHA DEAL

€ 2.100

22830004251160774.jpg

Κωδ: 658151

Ενοικιάζεται Κατάστημα 140 τ.μ.

Χαϊδάρι Δάσος

€ 15 / τ.μ. 140 τ.μ.

40496 Προς Ενοικίαση Κατάστημα, Χαϊδάρι ,Δάσος Χα ...

profile image   ALPHA DEAL


€ 2.100

Περισσότερα

   25/08/2019

0 Χώροι € 15 / τ.μ. 140 τ.μ.

40496 Προς Ενοικίαση Κατάστημα, Χαϊδάρι ,Δάσος Χα ...

Περισσότερα

   25/08/2019

profile image   ALPHA DEAL

€ 750

2283000420835414.jpg

Κωδ: 657702

Ενοικιάζεται Γραφείο 50 τ.μ.

Χαϊδάρι Δάσος

2 Χώροι € 15 / τ.μ. 50 τ.μ.

40498 Προς Ενοικίαση , Χαϊδάρι ,Δάσος Χαϊδαρίου 5 ...

profile image   ALPHA DEAL


€ 750

Περισσότερα

   25/08/2019

2 Χώροι € 15 / τ.μ. 50 τ.μ.

40498 Προς Ενοικίαση , Χαϊδάρι ,Δάσος Χαϊδαρίου 5 ...

Περισσότερα

   25/08/2019

profile image   ALPHA DEAL

€ 800

22830004752650458.jpg

Κωδ: 662542

Ενοικιάζεται Γραφείο 55 τ.μ.

Χαϊδάρι Δάσος

2 Χώροι € 15 / τ.μ. 55 τ.μ.

40497 Προς Ενοικίαση Γραφείο, Χαϊδάρι ,Δάσος Χαϊδ ...

profile image   ALPHA DEAL


€ 800

Περισσότερα

   25/08/2019

2 Χώροι € 15 / τ.μ. 55 τ.μ.

40497 Προς Ενοικίαση Γραφείο, Χαϊδάρι ,Δάσος Χαϊδ ...

Περισσότερα

   25/08/2019

profile image   ALPHA DEAL

€ 120

22830005365697679.jpg

Κωδ: 673948

Ενοικιάζεται Γραφείο 30 τ.μ.

Πειραιάς Πειραιάς - Κέντρο

1 Χώροι € 4 / τ.μ. 30 τ.μ.

40501 Προς Ενοικίαση Γραφείο, Πειραιάς ,Κέντρο :Σ ...

profile image   ALPHA DEAL


€ 120

Περισσότερα

   25/08/2019

1 Χώροι € 4 / τ.μ. 30 τ.μ.

40501 Προς Ενοικίαση Γραφείο, Πειραιάς ,Κέντρο :Σ ...

Περισσότερα

   25/08/2019

profile image   ALPHA DEAL

€ 980

22830005359364760.jpg

Κωδ: 673782

Ενοικιάζεται Κατάστημα 175 τ.μ.

Πειραιάς Πειραιάς - Κέντρο

€ 6 / τ.μ. 175 τ.μ.

40502 Προς Ενοικίαση Κατάστημα, Πειραιάς ,Κέντρο ...

profile image   ALPHA DEAL


€ 980

Περισσότερα

   25/08/2019

0 Χώροι € 6 / τ.μ. 175 τ.μ.

40502 Προς Ενοικίαση Κατάστημα, Πειραιάς ,Κέντρο ...

Περισσότερα

   25/08/2019

profile image   ALPHA DEAL


  • 10