Ταξινόμηση

€ 7.500

215611954299.jpg

Κωδ: 1195

Ενοικιάζεται Αποθήκη 2200 τ.μ.

Ασπρόπυργος Κέντρο

€ 3 / τ.μ. 2200 τ.μ.

Κωδ: 1195 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Αποθήκη συνολικ ...


€ 7.500

Περισσότερα

   06/01/2018

0 Χώροι € 3 / τ.μ. 2200 τ.μ.

Κωδ: 1195 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Αποθήκη συνολικ ...

Περισσότερα

   06/01/2018

€ 1

215611966690.jpg

Κωδ: 1196

Ενοικιάζεται Αποθήκη 3200 τ.μ.

Ασπρόπυργος Κέντρο

€ 0 / τ.μ. 3200 τ.μ.

Κωδ: 1196 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Αποθήκη συνολικ ...


€ 1

Περισσότερα

   06/01/2018

0 Χώροι € 0 / τ.μ. 3200 τ.μ.

Κωδ: 1196 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Αποθήκη συνολικ ...

Περισσότερα

   06/01/2018

€ 1.400

215611971123.jpg

Κωδ: 1197

Ενοικιάζεται Αποθήκη 550 τ.μ.

Ασπρόπυργος Κέντρο

€ 3 / τ.μ. 550 τ.μ.

Κωδ: 1197 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Αποθήκη συνολικ ...


€ 1.400

Περισσότερα

   06/01/2018

0 Χώροι € 3 / τ.μ. 550 τ.μ.

Κωδ: 1197 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Αποθήκη συνολικ ...

Περισσότερα

   06/01/2018

€ 4.200

215611997497.jpg

Κωδ: 1199

Ενοικιάζεται Αποθήκη 1200 τ.μ.

Ασπρόπυργος Κέντρο

€ 4 / τ.μ. 1200 τ.μ.

Κωδ: 1199 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Αποθήκη συνολικ ...


€ 4.200

Περισσότερα

   06/01/2018

0 Χώροι € 4 / τ.μ. 1200 τ.μ.

Κωδ: 1199 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Αποθήκη συνολικ ...

Περισσότερα

   06/01/2018

€ 3.200

21561187455.jpg

Κωδ: 1187

Ενοικιάζεται Αποθήκη 1200 τ.μ.

Ασπρόπυργος Κέντρο

€ 3 / τ.μ. 1200 τ.μ.

Κωδ: 1187 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Αποθήκη συνολικ ...


€ 3.200

Περισσότερα

   06/01/2018

0 Χώροι € 3 / τ.μ. 1200 τ.μ.

Κωδ: 1187 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Αποθήκη συνολικ ...

Περισσότερα

   06/01/2018

€ 4.000

215611865054.jpg

Κωδ: 1186

Ενοικιάζεται Αποθήκη 1500 τ.μ.

Ασπρόπυργος Κέντρο

1 Χώροι € 3 / τ.μ. 1500 τ.μ.

Κωδ: 1186 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Αποθήκη συνολικ ...


€ 4.000

Περισσότερα

   06/01/2018

1 Χώροι € 3 / τ.μ. 1500 τ.μ.

Κωδ: 1186 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Αποθήκη συνολικ ...

Περισσότερα

   06/01/2018

€ 4.500

215611775710.jpg

Κωδ: 1177

Ενοικιάζεται Αποθήκη 2200 τ.μ.

Αυλώνα Αυλώνα

2 Χώροι € 2 / τ.μ. 2200 τ.μ.

Κωδ: 1177 - Υπόλοιπο Αττικής Αυλώνα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ...


€ 4.500

Περισσότερα

   06/01/2018

2 Χώροι € 2 / τ.μ. 2200 τ.μ.

Κωδ: 1177 - Υπόλοιπο Αττικής Αυλώνα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ...

Περισσότερα

   06/01/2018

€ 4.500

215611841469.jpg

Κωδ: 1184

Ενοικιάζεται Αποθήκη 1200 τ.μ.

Ασπρόπυργος Κέντρο

1 Χώροι € 4 / τ.μ. 1200 τ.μ.

Κωδ: 1184 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Αποθήκη συνολικ ...


€ 4.500

Περισσότερα

   06/01/2018

1 Χώροι € 4 / τ.μ. 1200 τ.μ.

Κωδ: 1184 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Αποθήκη συνολικ ...

Περισσότερα

   06/01/2018

€ 3.500

215611851970.jpg

Κωδ: 1185

Ενοικιάζεται Αποθήκη 1400 τ.μ.

Ασπρόπυργος Κέντρο

1 Χώροι € 3 / τ.μ. 1400 τ.μ.

Κωδ: 1185 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Αποθήκη συνολικ ...


€ 3.500

Περισσότερα

   06/01/2018

1 Χώροι € 3 / τ.μ. 1400 τ.μ.

Κωδ: 1185 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Αποθήκη συνολικ ...

Περισσότερα

   06/01/2018

€ 1

215612208516.jpg

Κωδ: 1220

Ενοικιάζεται Αποθήκη 2000 τ.μ.

Θήβα Ύπατο

€ 0 / τ.μ. 2000 τ.μ.

Κωδ: 1220 - Ύπατο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Αποθήκη συνολική ...


€ 1

Περισσότερα

   06/01/2018

0 Χώροι € 0 / τ.μ. 2000 τ.μ.

Κωδ: 1220 - Ύπατο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Αποθήκη συνολική ...

Περισσότερα

   06/01/2018


  • 1