Ταξινόμηση
Φοιτητικό

€ 180

26270004280596305.jpg

Κωδ: 555692

Ενοικιάζεται Γκαρσονιέρα 35 τ.μ.

Πάτρα Μπεγουλάκι

1 Δωμ. 1 wc 35 τ.μ.

Πάτρα, Μπεγουλάκι - TEI, Γκαρσονιέρα Προς Ενοικία ...


€ 180

Περισσότερα

   20/03/2018

1 Δωμ. 1 wc 35 τ.μ.

Πάτρα, Μπεγουλάκι - TEI, Γκαρσονιέρα Προς Ενοικία ...

Περισσότερα

   20/03/2018

€ 170

26270004280429499.jpg

Κωδ: 556215

Ενοικιάζεται Γκαρσονιέρα 29 τ.μ.

Μεσσατίδα Δεμένικα

1 Δωμ. 1 wc 29 τ.μ.

Μεσατίδα, Δεμένικα, Γκαρσονιέρα Προς Ενοικίαση, 2 ...


€ 170

Περισσότερα

   20/03/2018

1 Δωμ. 1 wc 29 τ.μ.

Μεσατίδα, Δεμένικα, Γκαρσονιέρα Προς Ενοικίαση, 2 ...

Περισσότερα

   20/03/2018

Φοιτητικό

€ 200

26270004267542239.jpg

Κωδ: 593787

Ενοικιάζεται Γκαρσονιέρα 34 τ.μ.

Πάτρα Αγυιά

1 Δωμ. 1 wc 34 τ.μ.

Πάτρα, Έξω Αγυιά, Γκαρσονιέρα Προς Ενοικίαση, 34 ...


€ 200

Περισσότερα

   20/03/2018

1 Δωμ. 1 wc 34 τ.μ.

Πάτρα, Έξω Αγυιά, Γκαρσονιέρα Προς Ενοικίαση, 34 ...

Περισσότερα

   20/03/2018

€ 220

26270004266979063.jpg

Κωδ: 594796

Ενοικιάζεται Γκαρσονιέρα 40 τ.μ.

Πάτρα Ψάχου

1 Δωμ. 1 wc 40 τ.μ.

Πάτρα, Ψάχου, Γκαρσονιέρα Προς Ενοικίαση, 40 τ.μ. ...


€ 220

Περισσότερα

   20/03/2018

1 Δωμ. 1 wc 40 τ.μ.

Πάτρα, Ψάχου, Γκαρσονιέρα Προς Ενοικίαση, 40 τ.μ. ...

Περισσότερα

   20/03/2018

€ 190

26270004266813612.jpg

Κωδ: 594814

Ενοικιάζεται Γκαρσονιέρα 34 τ.μ.

Πάτρα Ψαροφάϊ

1 Δωμ. 1 wc 34 τ.μ.

Πάτρα, Ψαροφάι, Γκαρσονιέρα Προς Ενοικίαση, 34 τ. ...


€ 190

Περισσότερα

   20/03/2018

1 Δωμ. 1 wc 34 τ.μ.

Πάτρα, Ψαροφάι, Γκαρσονιέρα Προς Ενοικίαση, 34 τ. ...

Περισσότερα

   20/03/2018

Φοιτητικό

€ 180

26270004266650392.jpg

Κωδ: 594977

Ενοικιάζεται Γκαρσονιέρα 30 τ.μ.

Πάτρα Μπεγουλάκι

1 Δωμ. 1 wc 30 τ.μ.

Πάτρα, Μπεγουλάκι - TEI, Γκαρσονιέρα Προς Ενοικία ...


€ 180

Περισσότερα

   20/03/2018

1 Δωμ. 1 wc 30 τ.μ.

Πάτρα, Μπεγουλάκι - TEI, Γκαρσονιέρα Προς Ενοικία ...

Περισσότερα

   20/03/2018

Φοιτητικό

€ 190

26270004263233142.jpg

1 Δωμ. 1 wc 34 τ.μ.

Πάτρα, Μέση Αγυιά, Γκαρσονιέρα Προς Ενοικίαση, 34 ...


€ 190

Περισσότερα

   20/03/2018

1 Δωμ. 1 wc 34 τ.μ.

Πάτρα, Μέση Αγυιά, Γκαρσονιέρα Προς Ενοικίαση, 34 ...

Περισσότερα

   20/03/2018

€ 240

26270004262730103.jpg

Κωδ: 598223

Ενοικιάζεται Γκαρσονιέρα 37 τ.μ.

Πάτρα Μπεγουλάκι

1 Δωμ. 1 wc 37 τ.μ.

Πάτρα, Μπεγουλάκι - TEI, Γκαρσονιέρα Προς Ενοικία ...


€ 240

Περισσότερα

   20/03/2018

1 Δωμ. 1 wc 37 τ.μ.

Πάτρα, Μπεγουλάκι - TEI, Γκαρσονιέρα Προς Ενοικία ...

Περισσότερα

   20/03/2018

Φοιτητικό

€ 140

26270004261022448.jpg

Κωδ: 600391

Ενοικιάζεται Γκαρσονιέρα 30 τ.μ.

Πάτρα Μπεγουλάκι

1 Δωμ. 1 wc 30 τ.μ.

Πάτρα, Μπεγουλάκι - TEI, Γκαρσονιέρα Προς Ενοικία ...


€ 140

Περισσότερα

   20/03/2018

1 Δωμ. 1 wc 30 τ.μ.

Πάτρα, Μπεγουλάκι - TEI, Γκαρσονιέρα Προς Ενοικία ...

Περισσότερα

   20/03/2018

Φοιτητικό

€ 180

26270004255880850.jpg

Κωδ: 611536

Ενοικιάζεται Γκαρσονιέρα 31 τ.μ.

Πάτρα Σκαγιοπούλειο

1 Δωμ. 1 wc 31 τ.μ.

Πάτρα, Σκαγιοπούλειο, Γκαρσονιέρα Προς Ενοικίαση, ...


€ 180

Περισσότερα

   20/03/2018

1 Δωμ. 1 wc 31 τ.μ.

Πάτρα, Σκαγιοπούλειο, Γκαρσονιέρα Προς Ενοικίαση, ...

Περισσότερα

   20/03/2018


  • 1