Ταξινόμηση

€ 70.000

(1.944 € / τ.μ.)

26270004278849040.jpg

Κωδ: 565266

Πωλείται Κατάστημα 36 τ.μ.

Πάτρα Πάτρα - Κέντρο

1 Χώροι € 1.944 / τ.μ. 36 τ.μ.

Πάτρα, Κέντρο, Κατάστημα Προς Πώληση, 36 τ.μ., Βι ...


€ 70.000

(1.944 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   20/03/2018

1 Χώροι € 1.944 / τ.μ. 36 τ.μ.

Πάτρα, Κέντρο, Κατάστημα Προς Πώληση, 36 τ.μ., Βι ...

Περισσότερα

   20/03/2018

€ 55.000

(2.037 € / τ.μ.)

26270004278721356.jpg

Κωδ: 565268

Πωλείται Κατάστημα 27 τ.μ.

Πάτρα Πάτρα - Κέντρο

1 Χώροι € 2.037 / τ.μ. 27 τ.μ.

Πάτρα, Κέντρο, Κατάστημα Προς Πώληση, 27 τ.μ., Βι ...


€ 55.000

(2.037 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   20/03/2018

1 Χώροι € 2.037 / τ.μ. 27 τ.μ.

Πάτρα, Κέντρο, Κατάστημα Προς Πώληση, 27 τ.μ., Βι ...

Περισσότερα

   20/03/2018

€ 230.000

(2.396 € / τ.μ.)

2627000427602539.jpg

Κωδ: 571670

Πωλείται Κατάστημα 96 τ.μ.

Πάτρα Πυροσβεστείο

1 Χώροι € 2.396 / τ.μ. 96 τ.μ.

Πάτρα, Πυροσβεστείο, Κατάστημα Προς Πώληση, 96 τ. ...


€ 230.000

(2.396 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   20/03/2018

1 Χώροι € 2.396 / τ.μ. 96 τ.μ.

Πάτρα, Πυροσβεστείο, Κατάστημα Προς Πώληση, 96 τ. ...

Περισσότερα

   20/03/2018

€ 140.000

(2.333 € / τ.μ.)

26270004275990435.jpg

Κωδ: 571675

Πωλείται Κατάστημα 60 τ.μ.

Πάτρα Πυροσβεστείο

1 Χώροι € 2.333 / τ.μ. 60 τ.μ.

Πάτρα, Πυροσβεστείο, Κατάστημα Προς Πώληση, 60 τ. ...


€ 140.000

(2.333 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   20/03/2018

1 Χώροι € 2.333 / τ.μ. 60 τ.μ.

Πάτρα, Πυροσβεστείο, Κατάστημα Προς Πώληση, 60 τ. ...

Περισσότερα

   20/03/2018

€ 1.600.000

(1.067 € / τ.μ.)

26270004274365798.jpg

€ 1.067 / τ.μ. 1500 τ.μ.

Πάτρα, Σαραβάλι, Κατάστημα Προς Πώληση, 1500 τ.μ. ...


€ 1.600.000

(1.067 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   20/03/2018

0 Χώροι € 1.067 / τ.μ. 1500 τ.μ.

Πάτρα, Σαραβάλι, Κατάστημα Προς Πώληση, 1500 τ.μ. ...

Περισσότερα

   20/03/2018

€ 100.000

(800 € / τ.μ.)

26270004273181744.jpg

Κωδ: 577881

Πωλείται Κατάστημα 125 τ.μ.

Μεσσατίδα Οβριά

1 Χώροι € 800 / τ.μ. 125 τ.μ.

Μεσατίδα, Οβριά, Κατάστημα Προς Πώληση, 125 τ.μ., ...


€ 100.000

(800 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   20/03/2018

1 Χώροι € 800 / τ.μ. 125 τ.μ.

Μεσατίδα, Οβριά, Κατάστημα Προς Πώληση, 125 τ.μ., ...

Περισσότερα

   20/03/2018

€ 15.000

(278 € / τ.μ.)

26270004272145848.jpg

Κωδ: 578724

Πωλείται Κατάστημα 54 τ.μ.

Πάτρα Αγία Σοφία

1 Χώροι € 278 / τ.μ. 54 τ.μ.

Πάτρα, Αγία Σοφία, Κατάστημα Προς Πώληση, 54 τ.μ. ...


€ 15.000

(278 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   20/03/2018

1 Χώροι € 278 / τ.μ. 54 τ.μ.

Πάτρα, Αγία Σοφία, Κατάστημα Προς Πώληση, 54 τ.μ. ...

Περισσότερα

   20/03/2018

€ 500.000

(3.049 € / τ.μ.)

26270004271611703.jpg

Κωδ: 579520

Πωλείται Κατάστημα 164 τ.μ.

Πάτρα Πάτρα - Κέντρο

1 Χώροι € 3.049 / τ.μ. 164 τ.μ.

Πάτρα, Κέντρο, Κατάστημα Προς Πώληση, 164 τ.μ., Ι ...


€ 500.000

(3.049 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   20/03/2018

1 Χώροι € 3.049 / τ.μ. 164 τ.μ.

Πάτρα, Κέντρο, Κατάστημα Προς Πώληση, 164 τ.μ., Ι ...

Περισσότερα

   20/03/2018

€ 150.000

(1.250 € / τ.μ.)

26270004271025787.jpg

Κωδ: 580347

Πωλείται Κατάστημα 120 τ.μ.

Πάτρα Πάτρα - Κέντρο

1 Χώροι € 1.250 / τ.μ. 120 τ.μ.

Πάτρα, Κέντρο, Κατάστημα Προς Πώληση, 120 τ.μ., Κ ...


€ 150.000

(1.250 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   20/03/2018

1 Χώροι € 1.250 / τ.μ. 120 τ.μ.

Πάτρα, Κέντρο, Κατάστημα Προς Πώληση, 120 τ.μ., Κ ...

Περισσότερα

   20/03/2018

€ 22.000

(183 € / τ.μ.)

26270004255133335.jpg

Κωδ: 612047

Πωλείται Κατάστημα 120 τ.μ.

Πάτρα Άγιος Ανδρέας

€ 183 / τ.μ. 120 τ.μ.

Πάτρα, Αγ. Ανδρέας (εκκλησία), Κατάστημα Προς Πώλ ...


€ 22.000

(183 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   20/03/2018

0 Χώροι € 183 / τ.μ. 120 τ.μ.

Πάτρα, Αγ. Ανδρέας (εκκλησία), Κατάστημα Προς Πώλ ...

Περισσότερα

   20/03/2018


  • 1