Ταξινόμηση

€ 1.100.000

(474 € / τ.μ.)

215613324919.jpg

Κωδ: 1332

Πωλείται Βιομηχανικός Χώρος 2323 τ.μ.

Οινόφυτα Άγιος Θωμάς

€ 474 / τ.μ. 2323 τ.μ.

Κωδ: 1332 - Οινόφυτα Άγιος Θωμάς ΠΩΛΕΙΤΑΙ Βιομη ...


€ 1.100.000

(474 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   06/01/2018

0 Χώροι € 474 / τ.μ. 2323 τ.μ.

Κωδ: 1332 - Οινόφυτα Άγιος Θωμάς ΠΩΛΕΙΤΑΙ Βιομη ...

Περισσότερα

   06/01/2018

1 € 0

(0 € / τ.μ.)

215612765547.jpg

€ 0 / τ.μ. 2700 τ.μ.

Κωδ: 1276 - Θήβα Ελαιώνας ΠΩΛΕΙΤΑΙ Βιομηχανικός ...

1
€ 0

(0 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   06/01/2018

0 Χώροι € 0 / τ.μ. 2700 τ.μ.

Κωδ: 1276 - Θήβα Ελαιώνας ΠΩΛΕΙΤΑΙ Βιομηχανικός ...

Περισσότερα

   06/01/2018

€ 1

(0 € / τ.μ.)

215612753700.jpg

Κωδ: 1275

Πωλείται Βιομηχανικός Χώρος 1300 τ.μ.

Οινόφυτα Κέντρο

€ 0 / τ.μ. 1300 τ.μ.

Κωδ: 1275 - Οινόφυτα Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Βιομηχανικ ...


€ 1

(0 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   06/01/2018

0 Χώροι € 0 / τ.μ. 1300 τ.μ.

Κωδ: 1275 - Οινόφυτα Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Βιομηχανικ ...

Περισσότερα

   06/01/2018

€ 420.000

(500 € / τ.μ.)

25270005602866258.jpg

€ 500 / τ.μ. 840 τ.μ.

Οινόφυτα, Βιομηχανικός Χώρος Προς Πώληση, 840 τ.μ ...


€ 420.000

(500 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   14/11/2019

0 Χώροι € 500 / τ.μ. 840 τ.μ.

Οινόφυτα, Βιομηχανικός Χώρος Προς Πώληση, 840 τ.μ ...

Περισσότερα

   14/11/2019

€ 450.000

(529 € / τ.μ.)

2527000457585179.jpg

€ 529 / τ.μ. 850 τ.μ.

Προς Πώληση Βιομηχανικός Χώρος, Οινόφυτα, 850 τ.μ ...


€ 450.000

(529 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   14/11/2019

0 Χώροι € 529 / τ.μ. 850 τ.μ.

Προς Πώληση Βιομηχανικός Χώρος, Οινόφυτα, 850 τ.μ ...

Περισσότερα

   14/11/2019

€ 1.600.000

(1.333 € / τ.μ.)

264600012477581143.jpg

Κωδ: 834710

Πωλείται Βιομηχανικός Χώρος 1200 τ.μ.

Καλλιθέα Τζιτζιφιές

€ 1.333 / τ.μ. 1200 τ.μ.

Προς Πώληση Βιομηχανικός Χώρος, Καλλιθέα, Τζιτζιφ ...


€ 1.600.000

(1.333 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   26/08/2019

0 Χώροι € 1.333 / τ.μ. 1200 τ.μ.

Προς Πώληση Βιομηχανικός Χώρος, Καλλιθέα, Τζιτζιφ ...

Περισσότερα

   26/08/2019

€ 1.800.000

(720 € / τ.μ.)

264600010577037090.jpg

€ 720 / τ.μ. 2500 τ.μ.

Προς Πώληση Βιομηχανικός Χώρος, Κορωπί 2500 τ.μ., ...


€ 1.800.000

(720 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   11/04/2019

0 Χώροι € 720 / τ.μ. 2500 τ.μ.

Προς Πώληση Βιομηχανικός Χώρος, Κορωπί 2500 τ.μ., ...

Περισσότερα

   11/04/2019

€ 1.000.000

(741 € / τ.μ.)

264600010418578955.jpg

€ 741 / τ.μ. 1350 τ.μ.

Προς Πώληση Βιομηχανικός Χώρος, Θέρμη1350 τ.μ., Σ ...


€ 1.000.000

(741 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   11/09/2019

0 Χώροι € 741 / τ.μ. 1350 τ.μ.

Προς Πώληση Βιομηχανικός Χώρος, Θέρμη1350 τ.μ., Σ ...

Περισσότερα

   11/09/2019

€ 390.000

(488 € / τ.μ.)

26460005139040928.jpg

Κωδ: 392022

Πωλείται Βιομηχανικός Χώρος 800 τ.μ.

Εχέδωρος Σίνδος

€ 488 / τ.μ. 800 τ.μ.

Προς Πώληση Βιομηχανικός Χώρος, Θεσσαλονίκη, 800 ...


€ 390.000

(488 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   11/09/2019

0 Χώροι € 488 / τ.μ. 800 τ.μ.

Προς Πώληση Βιομηχανικός Χώρος, Θεσσαλονίκη, 800 ...

Περισσότερα

   11/09/2019

€ 860.000

(478 € / τ.μ.)

26460005197677542.jpg

€ 478 / τ.μ. 1800 τ.μ.

Προς Πώληση Βιομηχανικός Χώρος, Μαρκόπουλο Μεσογα ...


€ 860.000

(478 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   27/03/2019

0 Χώροι € 478 / τ.μ. 1800 τ.μ.

Προς Πώληση Βιομηχανικός Χώρος, Μαρκόπουλο Μεσογα ...

Περισσότερα

   27/03/2019


  • 1