Ταξινόμηση

€ 1.000.000

(2.500 € / τ.μ.)

22410004282049103.jpg

Κωδ: 658191

Πωλείται Μεζονέτα 400 τ.μ.

Μύκονος Πλιντρί

8 Δωμ. 8 wc 400 τ.μ.

Προς Πώληση Μεζονέτα, Μύκονος, Πλιντρί, 400 τ.μ., ...

profile image   METRO ONE


€ 1.000.000

(2.500 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   20/03/2018

8 Δωμ. 8 wc 400 τ.μ.

Προς Πώληση Μεζονέτα, Μύκονος, Πλιντρί, 400 τ.μ., ...

Περισσότερα

   20/03/2018

profile image   METRO ONE

€ 120.000

(1.237 € / τ.μ.)

26270004281041436.jpg

Κωδ: 554662

Πωλείται Μεζονέτα 97 τ.μ.

Πάτρα Πυροσβεστείο

1 Δωμ. 1 wc 97 τ.μ.

Πάτρα, Πυροσβεστείο, Μεζονέτα Προς Πώληση, 97 τ.μ ...


€ 120.000

(1.237 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   20/03/2018

1 Δωμ. 1 wc 97 τ.μ.

Πάτρα, Πυροσβεστείο, Μεζονέτα Προς Πώληση, 97 τ.μ ...

Περισσότερα

   20/03/2018

€ 75.000

(652 € / τ.μ.)

26270004279851275.jpg

Κωδ: 557206

Πωλείται Μεζονέτα 115 τ.μ.

Ρίο Σελλά

2 Δωμ. 1 wc 115 τ.μ.

Ρίο, Σελλά, Μεζονέτα Προς Πώληση, 115 τ.μ., Σε οι ...


€ 75.000

(652 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   20/03/2018

2 Δωμ. 1 wc 115 τ.μ.

Ρίο, Σελλά, Μεζονέτα Προς Πώληση, 115 τ.μ., Σε οι ...

Περισσότερα

   20/03/2018

€ 280.000

(1.018 € / τ.μ.)

26270004277359828.jpg

Κωδ: 569758

Πωλείται Μεζονέτα 275 τ.μ.

Μεσσατίδα Οβριά

4 Δωμ. 1 wc 275 τ.μ.

Μεσατίδα, Καλλιθέα, Μεζονέτα Προς Πώληση, 275 τ.μ ...


€ 280.000

(1.018 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   20/03/2018

4 Δωμ. 1 wc 275 τ.μ.

Μεσατίδα, Καλλιθέα, Μεζονέτα Προς Πώληση, 275 τ.μ ...

Περισσότερα

   20/03/2018

€ 450.000

(1.515 € / τ.μ.)

26270004275122447.jpg

6 Δωμ. 1 wc 297 τ.μ.

Πάτρα, Πετρωτό, Μεζονέτα Προς Πώληση, 297 τ.μ., Σ ...


€ 450.000

(1.515 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   20/03/2018

6 Δωμ. 1 wc 297 τ.μ.

Πάτρα, Πετρωτό, Μεζονέτα Προς Πώληση, 297 τ.μ., Σ ...

Περισσότερα

   20/03/2018

Φοιτητικό

€ 40.000

(476 € / τ.μ.)

26270004270522895.jpg

Κωδ: 582218

Πωλείται Μεζονέτα 84 τ.μ.

Πάτρα Υψηλά Αλώνια

1 Δωμ. 1 wc 84 τ.μ.

Πάτρα, Ψηλα Αλώνια, Μεζονέτα Προς Πώληση, 84 τ.μ. ...


€ 40.000

(476 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   20/03/2018

1 Δωμ. 1 wc 84 τ.μ.

Πάτρα, Ψηλα Αλώνια, Μεζονέτα Προς Πώληση, 84 τ.μ. ...

Περισσότερα

   20/03/2018

€ 140.000

(1.217 € / τ.μ.)

26270004260612567.jpg

Κωδ: 601222

Πωλείται Μεζονέτα 115 τ.μ.

Πάτρα Εγλυκάδα

2 Δωμ. 1 wc 115 τ.μ.

Πάτρα, Εγλυκάδα, Μεζονέτα Προς Πώληση, 115 τ.μ., ...


€ 140.000

(1.217 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   20/03/2018

2 Δωμ. 1 wc 115 τ.μ.

Πάτρα, Εγλυκάδα, Μεζονέτα Προς Πώληση, 115 τ.μ., ...

Περισσότερα

   20/03/2018

€ 140.000

(636 € / τ.μ.)

26270004259434180.jpg

3 Δωμ. 1 wc 220 τ.μ.

Πάτρα, Λεύκα, Μεζονέτα Προς Πώληση, 220 τ.μ., Σε ...


€ 140.000

(636 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   20/03/2018

3 Δωμ. 1 wc 220 τ.μ.

Πάτρα, Λεύκα, Μεζονέτα Προς Πώληση, 220 τ.μ., Σε ...

Περισσότερα

   20/03/2018

Πολυτελές

€ 87.000

(791 € / τ.μ.)

26270004256592423.jpg

Κωδ: 609993

Πωλείται Μεζονέτα 110 τ.μ.

Διακοπτό Διακοφτό

3 Δωμ. 1 wc 110 τ.μ.

Διακοπτό, Διακοφτό, Μεζονέτα Προς Πώληση, 110 τ.μ ...


€ 87.000

(791 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   20/03/2018

3 Δωμ. 1 wc 110 τ.μ.

Διακοπτό, Διακοφτό, Μεζονέτα Προς Πώληση, 110 τ.μ ...

Περισσότερα

   20/03/2018

€ 160.000

(444 € / τ.μ.)

26270004255616384.jpg

4 Δωμ. 1 wc 360 τ.μ.

Ρίο, Καστελόκαμπος, Μεζονέτα Προς Πώληση, 360 τ.μ ...


€ 160.000

(444 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   20/03/2018

4 Δωμ. 1 wc 360 τ.μ.

Ρίο, Καστελόκαμπος, Μεζονέτα Προς Πώληση, 360 τ.μ ...

Περισσότερα

   20/03/2018


  • 1