Ταξινόμηση

€ 400

228300015132034568.jpg

Κωδ: 925190

Ενοικιάζεται Γραφείο 98 τ.μ.

Κερατσίνι Ευγένεια

€ 4 / τ.μ. 98 τ.μ.

40621 Προς Ενοικίαση Γραφείο, Κερατσίνι :Σε κεντρ ...

profile image   ALPHA DEAL


€ 400

Περισσότερα

   13/08/2020

0 Χώροι € 4 / τ.μ. 98 τ.μ.

40621 Προς Ενοικίαση Γραφείο, Κερατσίνι :Σε κεντρ ...

Περισσότερα

   13/08/2020

profile image   ALPHA DEAL

€ 290

228300015181464377.jpg

Κωδ: 926976

Ενοικιάζεται Κατάστημα 36 τ.μ.

Κερατσίνι

€ 8 / τ.μ. 36 τ.μ.

40622 Προς Ενοικίαση Κατάστημα, Κερατσίνι ,Ταμπού ...

profile image   ALPHA DEAL


€ 290

Περισσότερα

   13/08/2020

0 Χώροι € 8 / τ.μ. 36 τ.μ.

40622 Προς Ενοικίαση Κατάστημα, Κερατσίνι ,Ταμπού ...

Περισσότερα

   13/08/2020

profile image   ALPHA DEAL

€ 100.000

(877 € / τ.μ.)

22830001518718160.jpg

Κωδ: 927281

Πωλείται Κατάστημα 114 τ.μ.

Πειραιάς Χατζηκυριάκειο

€ 877 / τ.μ. 114 τ.μ.

30250 Προς Πώληση Κατάστημα, Πειραιάς ,Χατζηκυρι ...

profile image   ALPHA DEAL


€ 100.000

(877 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   13/08/2020

0 Χώροι € 877 / τ.μ. 114 τ.μ.

30250 Προς Πώληση Κατάστημα, Πειραιάς ,Χατζηκυρι ...

Περισσότερα

   13/08/2020

profile image   ALPHA DEAL

€ 400

228300015246485305.jpg

Κωδ: 929002

Ενοικιάζεται Κατάστημα 80 τ.μ.

Πειραιάς Ταμπούρια

€ 5 / τ.μ. 80 τ.μ.

40623 Προς Ενοικίαση Κατάστημα, Πειραιάς ,Ταμπούρ ...

profile image   ALPHA DEAL


€ 400

Περισσότερα

   13/08/2020

0 Χώροι € 5 / τ.μ. 80 τ.μ.

40623 Προς Ενοικίαση Κατάστημα, Πειραιάς ,Ταμπούρ ...

Περισσότερα

   13/08/2020

profile image   ALPHA DEAL

€ 150

228300015245038032.jpg

Κωδ: 928952

Ενοικιάζεται Αποθήκη 60 τ.μ.

Πειραιάς Ταμπούρια

1 Χώροι € 3 / τ.μ. 60 τ.μ.

40624 Προς Ενοικίαση Αποθήκη, Πειραιάς ,Ταμπούρια ...

profile image   ALPHA DEAL


€ 150

Περισσότερα

   13/08/2020

1 Χώροι € 3 / τ.μ. 60 τ.μ.

40624 Προς Ενοικίαση Αποθήκη, Πειραιάς ,Ταμπούρια ...

Περισσότερα

   13/08/2020

profile image   ALPHA DEAL

€ 500

228300015259970786.jpg

Κωδ: 929586

Ενοικιάζεται Κατάστημα 101 τ.μ.

Πειραιάς Ταμπούρια

1 Χώροι € 5 / τ.μ. 101 τ.μ.

40625 Προς Ενοικίαση Κατάστημα, Πειραιάς ,Ταμπούρ ...

profile image   ALPHA DEAL


€ 500

Περισσότερα

   13/08/2020

1 Χώροι € 5 / τ.μ. 101 τ.μ.

40625 Προς Ενοικίαση Κατάστημα, Πειραιάς ,Ταμπούρ ...

Περισσότερα

   13/08/2020

profile image   ALPHA DEAL

€ 400

228300015263539042.jpg

Κωδ: 929697

Ενοικιάζεται Κατάστημα 64 τ.μ.

Πειραιάς Λιμάνι

€ 6 / τ.μ. 64 τ.μ.

40628 Προς Ενοικίαση Κατάστημα, Πειραιάς ,Λιμάνι ...

profile image   ALPHA DEAL


€ 400

Περισσότερα

   13/08/2020

0 Χώροι € 6 / τ.μ. 64 τ.μ.

40628 Προς Ενοικίαση Κατάστημα, Πειραιάς ,Λιμάνι ...

Περισσότερα

   13/08/2020

profile image   ALPHA DEAL

€ 70.000

(1.458 € / τ.μ.)

228300015329267210.jpg

Κωδ: 932528

Πωλείται Κατάστημα 48 τ.μ.

Πειραιάς Λιμάνι

€ 1.458 / τ.μ. 48 τ.μ.

30251 Προς Πώληση Κατάστημα, Πειραιάς ,Λιμάνι :Σ ...

profile image   ALPHA DEAL


€ 70.000

(1.458 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   13/08/2020

0 Χώροι € 1.458 / τ.μ. 48 τ.μ.

30251 Προς Πώληση Κατάστημα, Πειραιάς ,Λιμάνι :Σ ...

Περισσότερα

   13/08/2020

profile image   ALPHA DEAL

€ 900

228300015312241754.jpg

Κωδ: 931574

Ενοικιάζεται Γραφείο 110 τ.μ.

Πειραιάς Λιμάνι

1 Χώροι € 8 / τ.μ. 110 τ.μ.

40629 Προς Ενοικίαση Κατάστημα, Πειραιάς, Αγιος Δ ...

profile image   ALPHA DEAL


€ 900

Περισσότερα

   13/08/2020

1 Χώροι € 8 / τ.μ. 110 τ.μ.

40629 Προς Ενοικίαση Κατάστημα, Πειραιάς, Αγιος Δ ...

Περισσότερα

   13/08/2020

profile image   ALPHA DEAL

€ 450.000

(1.268 € / τ.μ.)

228300015319788084.jpg

Κωδ: 932019

Πωλείται Γραφείο 355 τ.μ.

Πέραμα Νέο Ικόνιο

7 Χώροι € 1.268 / τ.μ. 355 τ.μ.

30252 Προς Πώληση Γραφείο, Πέραμα ,Νέο Ικόνιο : Σ ...

profile image   ALPHA DEAL


€ 450.000

(1.268 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   13/08/2020

7 Χώροι € 1.268 / τ.μ. 355 τ.μ.

30252 Προς Πώληση Γραφείο, Πέραμα ,Νέο Ικόνιο : Σ ...

Περισσότερα

   13/08/2020

profile image   ALPHA DEAL


  • 5