Ταξινόμηση

€ 1.400

22830001358185132.jpg

Κωδ: 869839

Ενοικιάζεται Κατάστημα 85 τ.μ.

Κερατσίνι

2 Χώροι € 16 / τ.μ. 85 τ.μ.

40602 Προς Ενοικίαση Κατάστημα, Κερατσίνι ,Ταμπού ...

profile image   ALPHA DEAL


€ 1.400

Περισσότερα

   13/08/2020

2 Χώροι € 16 / τ.μ. 85 τ.μ.

40602 Προς Ενοικίαση Κατάστημα, Κερατσίνι ,Ταμπού ...

Περισσότερα

   13/08/2020

profile image   ALPHA DEAL

€ 55.000

(625 € / τ.μ.)

228300014079444426.jpg

Κωδ: 882688

Πωλείται Γραφείο 88 τ.μ.

Κερατσίνι

3 Χώροι € 625 / τ.μ. 88 τ.μ.

30244 Προς Πώληση Γραφείο, Κερατσίνι ,Ταμπούρια Κ ...

profile image   ALPHA DEAL


€ 55.000

(625 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   13/08/2020

3 Χώροι € 625 / τ.μ. 88 τ.μ.

30244 Προς Πώληση Γραφείο, Κερατσίνι ,Ταμπούρια Κ ...

Περισσότερα

   13/08/2020

profile image   ALPHA DEAL

€ 60.000

(577 € / τ.μ.)

228300013976142045.jpg

Κωδ: 879624

Πωλείται Κατάστημα 104 τ.μ.

Πειραιάς Παλαιά Κοκκινιά

€ 577 / τ.μ. 104 τ.μ.

30245 Προς Πώληση Κατάστημα, Πειραιάς ,Κοκκινιά : ...

profile image   ALPHA DEAL


€ 60.000

(577 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   13/08/2020

0 Χώροι € 577 / τ.μ. 104 τ.μ.

30245 Προς Πώληση Κατάστημα, Πειραιάς ,Κοκκινιά : ...

Περισσότερα

   13/08/2020

profile image   ALPHA DEAL

€ 400

228300013976232149.jpg

Κωδ: 879625

Ενοικιάζεται Κατάστημα 104 τ.μ.

Πειραιάς Παλαιά Κοκκινιά

€ 4 / τ.μ. 104 τ.μ.

40605 Προς Ενοικίαση Κατάστημα, Πειραιάς ,Κοκκινι ...

profile image   ALPHA DEAL


€ 400

Περισσότερα

   13/08/2020

0 Χώροι € 4 / τ.μ. 104 τ.μ.

40605 Προς Ενοικίαση Κατάστημα, Πειραιάς ,Κοκκινι ...

Περισσότερα

   13/08/2020

profile image   ALPHA DEAL

€ 430

228300014049562287.jpg

Κωδ: 882078

Ενοικιάζεται Κατάστημα 43 τ.μ.

Κερατσίνι

3 Χώροι € 10 / τ.μ. 43 τ.μ.

40606 Προς Ενοικίαση Κατάστημα, Κερατσίνι ,Ταμπού ...

profile image   ALPHA DEAL


€ 430

Περισσότερα

   13/08/2020

3 Χώροι € 10 / τ.μ. 43 τ.μ.

40606 Προς Ενοικίαση Κατάστημα, Κερατσίνι ,Ταμπού ...

Περισσότερα

   13/08/2020

profile image   ALPHA DEAL

€ 450

228300014031995844.jpg

Κωδ: 880648

Ενοικιάζεται Κατάστημα 50 τ.μ.

Κερατσίνι Αμφιάλη

€ 9 / τ.μ. 50 τ.μ.

40607 Προς Ενοικίαση Κατάστημα, Κερατσίνι ,Αμφιάλ ...

profile image   ALPHA DEAL


€ 450

Περισσότερα

   13/08/2020

0 Χώροι € 9 / τ.μ. 50 τ.μ.

40607 Προς Ενοικίαση Κατάστημα, Κερατσίνι ,Αμφιάλ ...

Περισσότερα

   13/08/2020

profile image   ALPHA DEAL

€ 700

228300014087947714.jpg

Κωδ: 882909

Ενοικιάζεται Γραφείο 102 τ.μ.

Πειραιάς Λιμάνι

2 Χώροι € 7 / τ.μ. 102 τ.μ.

40608 Προς Ενοικίαση Γραφείο, Πειραιάς ,Λιμάνι-Αγ ...

profile image   ALPHA DEAL


€ 700

Περισσότερα

   13/08/2020

2 Χώροι € 7 / τ.μ. 102 τ.μ.

40608 Προς Ενοικίαση Γραφείο, Πειραιάς ,Λιμάνι-Αγ ...

Περισσότερα

   13/08/2020

profile image   ALPHA DEAL

€ 95.000

(931 € / τ.μ.)

228300014087812570.jpg

Κωδ: 882906

Πωλείται Γραφείο 102 τ.μ.

Πειραιάς Λιμάνι

2 Χώροι € 931 / τ.μ. 102 τ.μ.

30246 Προς Πώληση Γραφείο, Πειραιάς ,Λιμάνι-Αγ.Νι ...

profile image   ALPHA DEAL


€ 95.000

(931 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   13/08/2020

2 Χώροι € 931 / τ.μ. 102 τ.μ.

30246 Προς Πώληση Γραφείο, Πειραιάς ,Λιμάνι-Αγ.Νι ...

Περισσότερα

   13/08/2020

profile image   ALPHA DEAL

€ 1.400

228300015169099511.jpg

Κωδ: 882926

Ενοικιάζεται Γραφείο 235 τ.μ.

Πειραιάς Λιμάνι

18 Χώροι € 6 / τ.μ. 235 τ.μ.

40609 Προς Ενοικίαση Γραφείο, Πειραιάς ,Λιμάνι :Σ ...

profile image   ALPHA DEAL


€ 1.400

Περισσότερα

   13/08/2020

18 Χώροι € 6 / τ.μ. 235 τ.μ.

40609 Προς Ενοικίαση Γραφείο, Πειραιάς ,Λιμάνι :Σ ...

Περισσότερα

   13/08/2020

profile image   ALPHA DEAL

€ 600

22830001416388994.jpg

Κωδ: 893769

Ενοικιάζεται Γραφείο 112 τ.μ.

Πειραιάς Λιμάνι

€ 5 / τ.μ. 112 τ.μ.

40610 Ενοικίαση Κτίριο, Πειραιάς ,Λιμάνι - περ. Π ...

profile image   ALPHA DEAL


€ 600

Περισσότερα

   13/08/2020

0 Χώροι € 5 / τ.μ. 112 τ.μ.

40610 Ενοικίαση Κτίριο, Πειραιάς ,Λιμάνι - περ. Π ...

Περισσότερα

   13/08/2020

profile image   ALPHA DEAL


  • 3