Ταξινόμηση

€ 1.200.000

Απόδοση: 0 %

254310715320.jpg

Κωδ: 1071

Πωλείται Οικόπεδο 15000 τ.μ.

Μύκονος Πλατύς Γιαλός

15000 τ.μ. € 80 / τ.μ.

Κωδ: 1071 - Μύκονος PARADISE BEACH Πλατύς Γιαλός ...


€ 1.200.000

Απόδοση: 0 %

Περισσότερα

   23/04/2018

15000 τ.μ. € 80 / τ.μ.

Κωδ: 1071 - Μύκονος PARADISE BEACH Πλατύς Γιαλός ...

Περισσότερα

   23/04/2018

€ 1

(0 € / τ.μ.)

215611279484.jpg

Κωδ: 1127

Πωλείται Αγροτεμάχιο 30000 τ.μ.

Αυλίδα Ριτσώνα

30000 τ.μ. € 0 / τ.μ.

Κωδ: 1127 - Ριτσώνα ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο συνολικ ...


€ 1

(0 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   06/01/2018

30000 τ.μ. € 0 / τ.μ.

Κωδ: 1127 - Ριτσώνα ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο συνολικ ...

Περισσότερα

   06/01/2018

Προτεινόμενο

€ 1

(0 € / τ.μ.)

215611661943.jpg

Κωδ: 1166

Πωλείται Αγροτεμάχιο 28000 τ.μ.

Σχηματάρι Οινόη

28000 τ.μ. € 0 / τ.μ.

Κωδ: 1166 - Οινόη ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο συνολικής ...


€ 1

(0 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   06/01/2018

28000 τ.μ. € 0 / τ.μ.

Κωδ: 1166 - Οινόη ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο συνολικής ...

Περισσότερα

   06/01/2018

€ 300.000

(30 € / τ.μ.)

215611215252.jpg

Κωδ: 1121

Πωλείται Αγροτεμάχιο 10000 τ.μ.

Αυλίδα Ριτσώνα

10000 τ.μ. € 30 / τ.μ.

Κωδ: 1121 - Ριτσώνα ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο συνολικ ...


€ 300.000

(30 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   06/01/2018

10000 τ.μ. € 30 / τ.μ.

Κωδ: 1121 - Ριτσώνα ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο συνολικ ...

Περισσότερα

   06/01/2018

€ 1

(0 € / τ.μ.)

215611229106.jpg

Κωδ: 1122

Πωλείται Αγροτεμάχιο 10000 τ.μ.

Αυλίδα Ριτσώνα

10000 τ.μ. € 0 / τ.μ.

Κωδ: 1122 - Ριτσώνα ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο συνολικ ...


€ 1

(0 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   06/01/2018

10000 τ.μ. € 0 / τ.μ.

Κωδ: 1122 - Ριτσώνα ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο συνολικ ...

Περισσότερα

   06/01/2018

€ 160.000

(20 € / τ.μ.)

215611231090.jpg

Κωδ: 1123

Πωλείται Αγροτεμάχιο 8000 τ.μ.

Αυλίδα Ριτσώνα

8000 τ.μ. € 20 / τ.μ.

Κωδ: 1123 - Ριτσώνα ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο συνολικ ...


€ 160.000

(20 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   06/01/2018

8000 τ.μ. € 20 / τ.μ.

Κωδ: 1123 - Ριτσώνα ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο συνολικ ...

Περισσότερα

   06/01/2018

€ 160.000

(20 € / τ.μ.)

215611246302.jpg

Κωδ: 1124

Πωλείται Αγροτεμάχιο 8000 τ.μ.

Αυλίδα Ριτσώνα

8000 τ.μ. € 20 / τ.μ.

Κωδ: 1124 - Ριτσώνα ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο συνολικ ...


€ 160.000

(20 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   06/01/2018

8000 τ.μ. € 20 / τ.μ.

Κωδ: 1124 - Ριτσώνα ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο συνολικ ...

Περισσότερα

   06/01/2018

€ 1

(0 € / τ.μ.)

215611566078.jpg

Κωδ: 1156

Πωλείται Αγροτεμάχιο 4000 τ.μ.

Αυλώνα Αυλώνα

4000 τ.μ. € 0 / τ.μ.

Κωδ: 1156 - Αυλώνα ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο συνολική ...


€ 1

(0 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   06/01/2018

4000 τ.μ. € 0 / τ.μ.

Κωδ: 1156 - Αυλώνα ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο συνολική ...

Περισσότερα

   06/01/2018

€ 270.000

(23 € / τ.μ.)

215611257449.jpg

Κωδ: 1125

Πωλείται Αγροτεμάχιο 12000 τ.μ.

Αυλίδα Ριτσώνα

12000 τ.μ. € 23 / τ.μ.

Κωδ: 1125 - Ριτσώνα ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο συνολικ ...


€ 270.000

(23 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   06/01/2018

12000 τ.μ. € 23 / τ.μ.

Κωδ: 1125 - Ριτσώνα ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο συνολικ ...

Περισσότερα

   06/01/2018

€ 240.000

(12 € / τ.μ.)

215611264817.jpg

Κωδ: 1126

Πωλείται Αγροτεμάχιο 20000 τ.μ.

Αυλίδα Ριτσώνα

20000 τ.μ. € 12 / τ.μ.

Κωδ: 1126 - Ριτσώνα ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο συνολικ ...


€ 240.000

(12 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   06/01/2018

20000 τ.μ. € 12 / τ.μ.

Κωδ: 1126 - Ριτσώνα ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο συνολικ ...

Περισσότερα

   06/01/2018


  • 1