Σκοπός Συλλόγου

Εξυπηρετεί πολίτες ή εταιρείες για την εύρεση μεσίτη

• Μπορεί να κάνει εκτίμηση - πραγματογνωμοσύνη επ’ αμοιβή

• Ενημερώνει / διαχειρίζεται το portal του Συλλόγου www.e-akinita.gr

• Προμηθεύει στα μέλη του ειδική ταυτότητα και πιστοποιητικό που βεβαιώνει τη νομιμότητα άδειας εξάσκησης επαγγέλματος και την έγκυρη εγγραφή στο Σύλλογο

• Μεσολαβεί στην επίλυση διαφορών μεταξύ πολιτών-μεσιτών ή μεταξύ μεσιτών

• Υπάρχουν μόνιμοι νομικοί σύμβουλοι για ενημέρωση των πολιτών αλλά και μεσιτών για νομικά θέματα που αφορούν τη μεταξύ τους σχέση

• Συνεργάζεται με το Σύλλογο Ιδιοκτητών, το Σύλλογο Κατασκευαστών, το Σύλλογο Φοροτεχνικών, το Σύλλογο Συμβολαιογράφων και το Δικηγορικό Σύλλογο όπως και με την Ένωση Καταναλωτών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων

• Ενημερώνει προς κάθε ενδιαφερόμενο για τη διαδικασία έκδοσης άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος, απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής στο Επιμελητήριο και στον Σύλλογο Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων προκειμένου να ανοίξει την δική του ατομική ή εταιρική επιχείρηση.

• Προβάλει το επάγγελμα και την αναγκαιότητα του μεσίτη στις κτηματικές συναλλαγές μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

• Οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια κατάρτισης με Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, με Ιδιωτικά Κολέγια αλλά και με τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαιδευτικής Kατάρτισης - ΙΕΚ 2ετούς φοίτησης υπό την αιγίδα του Υπ. Παιδείας