ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΣΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αθήνα , 29 Δεκεμβρίου 2017

                       Αρ. Πρωτ.5221

 

 

Προς:  Το Υπουργείο Οικονομικών

Θέμα : ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ