Αρχική / Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Ο Σύλλογος – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Ανάθεση Ακινήτου
Αν πουλάτε ή ενοικιάζεται κάποιο ακίνητο και επιθυμείται να συνεργασθείτε με τα Μεσιτικά Γραφεία που είναι Μέλη του e-akinita.gr και δραστηριοποιούνται κοντά στην περιοχή που βρίσκεται το ακίνητο, σας παρακαλούμε, συμπληρώστε τη Φόρμα ανάθεσης ακινήτου. Θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σας, για να σας εξυπηρετήσουν!!!

Φόρμα ανάθεσης ακινήτου

Ζήτηση Ακινήτου
Αν αναζητάτε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε κάποιο ακίνητο και δεν το έχετε ακόμη βρει, παρακαλούμε συμπληρώστε τη Φόρμα Ζήτησης ακινήτου. Τα Μεσιτικά Γραφεία, που είναι Μέλη του e-akinita.gr και δραστηριοποιούνται στις περιοχές που αναζητάτε ακίνητο, θα επικοινωνήσουν, άμεσα μαζί σας, για να σας εξυπηρετήσουν!!!

Φόρμα Ζήτησης ακινήτου

Ενημερωθείτε στο e-mail σας
Για να δημιουργήσετε μια ζήτηση που θα αποθηκευτεί στο σύστημα και θα μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις στο e-mail σας για όλα τα νέα ακίνητα που την ικανοποιούν πατήστε

Είσοδος

Μεσιτικές Υπηρεσίες...

Τρίτη, 15 Μαΐου 2012


Ο Μεσίτης είναι ελεύθερος επαγγελματίας ο οποίος λαμβάνει την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος του από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο του Νομού στον οποίον έχει και την έδρα του και μπορεί να εργάζεται σε ολόκληρη την Ελλάδα. Εξασκεί δε το επάγγελμα του βάση διατάξεων του Νόμου υπ. αριθμ. 4072, 11 Απριλίου 2012 , Αρ. Φύλλου 86 “Περί Μεσιτικών Αστικών Συμβάσεων”, τις διατάξεις του Νόμου περί προστασίας του καταναλωτή και του Αστικού Κώδικα περί Μεσιτείας - Συμβάσεων.

Ο Μεσίτης είναι υποχρεωμένος να παρέχει τις υπηρεσίες σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ανεξάρτητα από την εθνικότητα, την υπηκοότητα ή την θρησκεία τηρώντας τις σχετικές νομοθεσίες του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Μεσίτης αμείβεται από όλα τα μέρη που εκπροσωπεί αφού έχει έγγραφη εντολή. Ενεργεί με συνέπεια και αξιοπιστία για την ολοκλήρωση της σύμβασης και πληρώνεται κατά 50% της συμφωνηθείσας αμοιβής εάν υπάρχει συμβολαιογραφικό προσύμφωνο και με πλήρη εξόφληση όταν ολοκληρωθεί η σχετική σύμβαση.

Ο Μεσίτης δεν αντικαθιστά τον δικηγόρο, το μηχανικό, τον φοροτεχνικό, το συμβολαιογράφο. Όσον αφορά στα δάνεια, συμβουλεύει και υποδεικνύει τράπεζες χωρίς να υποκαθιστά τον τραπεζικό σύμβουλο.