Αρχική / Ειδήσεις / Χρηματοδότηση

Ανάθεση Ακινήτου
Αν πουλάτε ή ενοικιάζεται κάποιο ακίνητο και επιθυμείται να συνεργασθείτε με τα Μεσιτικά Γραφεία που είναι Μέλη του e-akinita.gr και δραστηριοποιούνται κοντά στην περιοχή που βρίσκεται το ακίνητο, σας παρακαλούμε, συμπληρώστε τη Φόρμα ανάθεσης ακινήτου. Θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σας, για να σας εξυπηρετήσουν!!!

Φόρμα ανάθεσης ακινήτου

Ζήτηση Ακινήτου
Αν αναζητάτε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε κάποιο ακίνητο και δεν το έχετε ακόμη βρει, παρακαλούμε συμπληρώστε τη Φόρμα Ζήτησης ακινήτου. Τα Μεσιτικά Γραφεία, που είναι Μέλη του e-akinita.gr και δραστηριοποιούνται στις περιοχές που αναζητάτε ακίνητο, θα επικοινωνήσουν, άμεσα μαζί σας, για να σας εξυπηρετήσουν!!!

Φόρμα Ζήτησης ακινήτου

Ενημερωθείτε στο e-mail σας
Για να δημιουργήσετε μια ζήτηση που θα αποθηκευτεί στο σύστημα και θα μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις στο e-mail σας για όλα τα νέα ακίνητα που την ικανοποιούν πατήστε

Είσοδος

Ανώτατο όριο 30 ημερών για πληρωμές από το δημόσιο

Σάββατο, 16 Ιουνίου 2012


Ιδιαίτερα σημαντική η χθεσινή απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία υπαγορεύει το γενικό όριο των 30 ημερών για τις προθεσμίες πληρωμών.

Οι νέοι αυτοί κανόνες θα εξασφαλίσουν ότι οι μικρότερες επιχειρήσεις δε θα αντιμετωπίζουν πλέον οικονομικά προβλήματα λόγω των καθυστερήσεων στις πληρωμές των λογαριασμών από τις δημόσιες αρχές ή από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και επίσης θα ενισχύσουν τη φερεγγυότητα, την καινοτομία και την απασχόληση.

Ως γενικός κανόνας, η προθεσμία για την πληρωμή ενός λογαριασμού για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών δε θα επιτρέπεται να ξεπερνά τις τριάντα ημέρες.

Αυτό θα ισχύει τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για το δημόσιο τομέα. Το ΕΚ θέλησε να αποφύγει τις οποιεσδήποτε ασάφειες και να εξασφαλίσει ότι οποιαδήποτε παρέκκλιση από το γενικό κανόνα θα γίνεται αποδεκτή μόνο κάτω από ειδικές, εξαιρετικές συνθήκες. Το ΕΚ πίεσε το Συμβούλιο να δεχθεί νόμιμο επιτόκιο επί του επιτοκίου αναφοράς τουλάχιστον 8%.

Ο πιστωτής θα δικαιούται να λάβει από τον πιστωτή, ως ελάχιστη αποζημίωση, το ποσό των € 40 για την κάλυψη δαπανών .