Αρχική / Ειδήσεις / Χρηματοδότηση

Ανάθεση Ακινήτου
Αν πουλάτε ή ενοικιάζεται κάποιο ακίνητο και επιθυμείται να συνεργασθείτε με τα Μεσιτικά Γραφεία που είναι Μέλη του e-akinita.gr και δραστηριοποιούνται κοντά στην περιοχή που βρίσκεται το ακίνητο, σας παρακαλούμε, συμπληρώστε τη Φόρμα ανάθεσης ακινήτου. Θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σας, για να σας εξυπηρετήσουν!!!

Φόρμα ανάθεσης ακινήτου

Ζήτηση Ακινήτου
Αν αναζητάτε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε κάποιο ακίνητο και δεν το έχετε ακόμη βρει, παρακαλούμε συμπληρώστε τη Φόρμα Ζήτησης ακινήτου. Τα Μεσιτικά Γραφεία, που είναι Μέλη του e-akinita.gr και δραστηριοποιούνται στις περιοχές που αναζητάτε ακίνητο, θα επικοινωνήσουν, άμεσα μαζί σας, για να σας εξυπηρετήσουν!!!

Φόρμα Ζήτησης ακινήτου

Ενημερωθείτε στο e-mail σας
Για να δημιουργήσετε μια ζήτηση που θα αποθηκευτεί στο σύστημα και θα μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις στο e-mail σας για όλα τα νέα ακίνητα που την ικανοποιούν πατήστε

Είσοδος

Προγραμμα διευκόλυνσης οφειλών από την Marfin Bank

Σάββατο, 16 Ιουνίου 2012Έμφαση στα προγράμματα στήριξης των ελληνικών νοικοκυριών δίνει η Marfin Egnatia Bank. Πρόκειται για μέτρα διευκόλυνσης αποπληρωμής των οφειλών, από στεγαστικά και καταναλωτικά Δάνεια, καθώς και πιστωτικές κάρτες, τα οποία προσφέρονται σε όλους τους πελάτες και ιδιαίτερα στους υπαλλήλους του Δημοσίου και τους συνταξιούχους.

Τα προγράμματα αυτά προτείνουν λύσεις προσαρμοσμένες στις οικονομικές δυνατότητες των οφειλετών εφόσον αντιμετωπίζουν, δυσκολία στην αποπληρωμή των μηνιαίων υποχρεώσεων τους. Με τα προγράμματα αυτά, η μηνιαία δόση μπορεί να μειωθεί ακόμη και κατά 60%.

Συγκεκριμένα: στεγαστικά Δάνεια:επιμήκυνση διάρκειας δανείου, με μέγιστη συνολική διάρκεια τα 40 έτη, εφόσον το επιτρέπει η ηλικία των ενεχομένων στο δάνειο. Εφόσον ζητηθεί, η διάρκεια του δανείου μπορεί να μειωθεί εκ νέου. (μείωση δόσης έως και 25%).

Περίοδος χάριτος για 12 μήνες με πληρωμή μόνο τόκων. (μείωση δόσης έως και 50% για το συγκεκριμένο διάστημα). Ειδικά για ευαίσθητες ομάδες (π.χ. άνεργοι, ασθενείς), αναστολή καταβολής δόσεων για 6 μήνες. Καταναλωτικά Δάνεια και Κάρτες:

Χωρίς Προσημείωση Ακινήτου: συγκέντρωση όλων των οφειλών σε νέο δάνειο με επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής έως και 48 μήνες, με μέγιστη συνολική διάρκεια τα 15 έτη (μείωση δόσης έως και 40%). Με προσημείωση ακινήτου: συγκέντρωση όλων των οφειλών σε νέο δάνειο με διάρκεια αποπληρωμής ακόμη και τα 25 έτη (μείωση δόσης έως και 60%) ειδικά για ευαίσθητες ομάδες (π.χ. άνεργοι, ασθενείς), πληρωμή μόνο τόκων για 6 μήνες

Επιπλέον η Marfin Egnatia Bank προσφέρει περαιτέρω διευκολύνσεις σε δημόσιους υπάλληλους και συνταξιούχους:
Στεγαστικά Δάνεια: αναστολή καταβολής δόσεων για 6 μήνες ή περίοδος χάριτος με πληρωμή μόνο των τόκων για 12 μήνες, με δυνατότητα περαιτέρω ανανέωσής της, κατά περίπτωση

Καταναλωτικά Δάνεια και Κάρτες: Με Προσημείωση Ακινήτου: συγκέντρωση όλων των οφειλών από καταναλωτικά δάνεια και κάρτες με επιτόκιο Euribor 3μήνου και περιθώριο 3,25% ή 3,75%, αναλόγως με το αν τηρείται ο λογαριασμός μισθοδοσίας στην Τράπεζα Χωρίς Προσημείωση Ακινήτου: μείωση επιτοκίου έως και 1,75% σε σχέση με το υφιστάμενο επιτόκιο, για όσο διάστημα τηρείται ο λογαριασμός μισθοδοσίας στην Τράπεζα.